Curriculum Vitae

Pamata informācija

Vārds / uzvārds

Maija Demitere

Adrese

Kviešu 19a, Liepāja, LV-3405 (Latvija)­

Telefons

+371 29948430

E-pasts

maija.demitere@gmail.com

Dzimšanas datums

30.09.1988.

Mājas lapa

arkaadija.mplab.lv

Izglītība

Periods

Iegūtais grāds

Apgūtās studiju tēma

Izglītības iestāde

2015. – …

Doktora grāds mākslā

“Lēno” mediju māksla, “dziļā” ilgtspēja, ilgtspējīga māksla, hibrīdplatformu veidošana pilsētvidē, tīkla māksla, nemateriāla, procesā balstīta māksla

Liepājas Universitāte, Liepāja

Periods

Iegūtais grāds

Apgūtās studiju tēmas

Izglītības iestāde

2013. – 2015.

Maģistra grāds mākslā

Digitālo tīklu mediji, interaktīvā māksla, video, skaņas māksla, “lēno” mediju māskla, ilgtspējīgā māksla, DIY akvafonikas, mazdārziņu, vertikālo dārzu projektu veidošana un ieviešana sociālā (skolā, izstādē) un privātā telpā

Liepājas Universitāte, Liepāja

Periods

Iegūtais grāds

Apgūtās studiju tēmas

Izglītības iestāde

2013.

Bakalaura grāds mākslā (ERASMUS apmaiņas programma)

Interaktīvais, saskarņu dizains, animācija, ilustrācija

Utrecht School of the Arts, Utrehta, Nīderlande

Periods

Iegūtais grāds

Apgūtās studiju tēmas

Izglītības iestāde

2010. – 2013.

Bakalaura grāds mākslā

Video, skaņas māksla, animācija, fotogrāfija, filozofija, dizains

Liepājas Universitāte, Liepāja

Periods

Iegūtais grāds

Apgūtās studiju tēmas

Izglītības iestāde

2007. – 2010.

Bakalaura grāds ekonomikā

Mikroekonomika, makroekonomika, grāmatvedība, statisktika, matemātika, ekonometrija, finanšu analīze, vadības zinības

Latvijas Universitāte, Rīga

Darba vieta

Periods

Darba vieta, amats

2015. →

Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija , projektu vadītāja

Periods

Darba vieta, amats

2013.

Liepājas 15. vidusskola, skolotāja (foto, video apmācība, zinātniskās pētniecības un skolēnu mācību uzņēmumu vadīšana, sociālo mediju un skolas mājas lapas pārvaldība)

Radošā darbība

Izstādes

2015 – “Virtuozi – daudzzinātņu mākslas platforma” (Rīga, Liepāja), darbi – “Kurzemes piekrastes arhīvs”, “Ūdens dārzs”, “Ēdienu radio” (virtuozi.mplab.lv)

2014 – “7 gadi” Jauno mediju mākslas izstāde (Liepājā, Leevardenā (Nīderlande)), darbs – “Skaņas enerģija”

2014 – “Skaņas dienas” (Liepājā), “Jaunās skaņas dienas” (Rīgā), darbs – “Ēdienu radio”

2013 – Bakalaura darbu izstāde “Sintētiskā daba” (Liepājā, Rīgā, Madonā, Kandavā), darbs - “Skaņas enerģija”

2010 – Jauno mediju mākslas izstāde “Pauze”

2010 – Fotogrāfijas izstāde “Mim”

Dalība festivālos

2015 – Starptautiskā mediju mākslas nedēļa “iWeek” – radošās darbnīcas vadīšāna: ”Augsnes pagātne, tagadne, nākotne”,

2015 – Starptautiskā mediju mākslas nedēļa “iWeek” – lekcija konferencē: “Mikroražošana kā pašilgtspējas sasniegšanas instruments”

2015 – “Mākslas un zinātnes nakts” (Nacht van Kunst & Kennis) (Leidena, Nīderlande) – darbnīca “Ābolu baterijas”

2014 – “Café Europa Rīga” mākslas un zinātnes laboratorija (dalība radošajās darbnīcās, foto dokumentēšana)

2014 – 7 gadi izstāde – darbnīca bērniem “Ābolu baterijas” (Leevardena, Nīderlande)

2014 – “Art+Communication” festivals “Fields” (pienākumi: maketēšana, aktivitāšu foto dokumentēšana, lekcija: “Vai patiesa ilgtspēja ir iespējama?”)

2013 – RIXC mediju arheoloģijas festivals “Renewable Futures” (pienākumi: maketēšana, foto dokumentēšana)

2012 – Mākslas un zinātnes simpozijs “Renewable Lab” (dalība darbnīcās, konferencē, aktivitāšu foto, video dokumentēšana)

2012 – Starptautisks mākslas festivals “Island CQ” (dalība darbnīcās, aktivitāšu foto, video dokumentēšana)

22.02.2016.